ติดตั้งเสนาเซ็นเตอร์

# ตัวอย่างงานติดตั้งประตูอัตโนมัติ

ติดตั้งกับบานกระจกเปลือย     บานเดี่ยว    ชุดนี้สามารถรับน้ำหนักได้   150 กก. ลักษณะตัวหนีบกระจกเป็นแบบหนีบไม่เจาะรู    การเข้า – ออก  ด้วยปุ่มกดไร้สาย   มีเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบที่วงกลบประตู   ความเร็ว  ในการเปิด – ปิด  เซ็ทตามความต้องการของหน้างาน   ฝาขอบสีอบขาว  ตามสีของอลูมิเนียมหน้างาน  มีให้เลือกทั้งหมด  4  สี  สีอบขาว  สีดำ  สีชา   สีอลูมิเนียมธรรมชาติ NA1

ติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเปลือยเดี่ยว
ตัวอย่างงานติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเปลือย