นโยบายข้อมูลส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทาง  บริษัท  กรเอกเทรดดิ้ง  จำกัด  จะไม่ขาย หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น  หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขี้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้  หรือ  การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฏหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด  อาทิ  การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซี่งกฏหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล  หรือตามหมายศาล