ซ่อมออโตดอร์@นิคมปิ่นทอง

ซ่อมออโตดอร์นิคมปิ่นทอง

ระบบบานประตูชุดนี้ เข้า – ออก ด้วยเซ็นเซอร์นอก – ใน

ทำงานร่วมกับปุ่มกดไร้สาย Wireless Touch Switch

ลักษณะบานประตูเป็นบานประตูเลื่อนอัตโนมัติระบบบานคู่

บานประตูทำด้วยอลูมิเนียมลูกฟูก ครึ่งบาน กระจกอลูมิเนียมครึ่งบาน

เป็นชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติของแบรนด์อื่น ที่เราก็รับซ่อมทุกยี่ห้อ

อาการที่ลูกค้าแจ้ง คือประตูไม่ทำงาน

อาการที่ตรวจพบ บานประตูตก ชุดลูกล้อหลุดจากชุดรางประตู

การแก้ไข ยกบานประตูแขวนที่บานรางเหมือนเดิม

ปรับตั้งสายพานใหม่ ทำความสะอาดอุปกรณ์ในชุดราง

ตรวจพบอีก 1 อาการคือสายเซฟตี้บีมไม่ได้เสียบ เสียบสายเซฟตี้บีมแล้ว

ตรวจสอบเช็คระบบการทำงานปรกติ ส่งงานเรียบร้อย