ติดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

ติดตั้งประตูอัตโนมัตินิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด

ตัวอย่างงานติดตั้งประตูอัตโนมัติ

ลักษณะงานเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์      การเข้าออกด้วยเซ็นเซอร์แบบเชือกกระตุก   มีเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ  ลักษณะบานประตูเป็นกระจกครึ่งบาน   อลูมิเนียมลูกฟูกครึ่งบาน   เชื่อมต่อด้วยระบบอินเตอร์ล็อก

สนใจสินค้าติดต่อ

095-524-2661

line @katautodoor

painuns@gmail.com

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ
ประตูอัตโนมัติคุณภาพสูง
จำหนายติดตั้งประตูอัตโนมัติ