ติดตั้งประตูอัตโนมัติบางปะอิน

ซ่อมงานนิคมเวลโกร

เป็นการรื้อถอนประตูอัตโนมัติชุดเดิม  แล้วนำชุดใหม่ไปติดตั้งแทนของเดิมที่หมดอายุ เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานานหลายปี  พร้อมเทสระบบส่งงาน