ซ่อมประตูเซ็นเซอร์

ซ่อมประตูอัตโนมัติร้านอาหารเกาหลี

ลักษณะงานเป็นบานเลื่อนเปิดคู่   เป็นงานบานกระจกเปลือย