ติดตั้งงานสายไหม

เป็นงานติดตั้ง่ออโตดอร์ให้กับผู้รับเหมาที่สั่งซื้อสินค้าแล้วติดตั้งไม่สำเร็จ  เราก็มีบริการรับติดตั้ง  ติดตั้งเสร็จส่งงานประตูเลื่อนอัตโนมัติแบบปุ่มกด สำหรับร้านอาหาร