ติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อนเดี่ยว

MMC Tool

เป็นการรีโนเวทจากพื้นที่เดิม  บานสวิงเดิม เพื่อปรับปรุงเป็นประตูอัตโนมัติบานใหญ่  เพื่อให้ใช้งานได้ตามความต้องการของลูกค้า